homepage

rob h.b. van der kamp

quo vadis


Welcome to my homepage!What you will find on these pages
These pages are made to tell you something about me, my job, hobbies and my travelling to some interesting places like Russia, Shetland Isles, Faroer Isles and Hebrides. I'm an amateur photographer/sailor and combine these activities with my (former) profession; yachtbuilding. Now I'm retired. Deze pagina's geven U een beeld van wat ik zoal doe. U vindt daar iets over mijn beroep en hobby's en ik reisde af en toe naar interes-sante gebieden als Rusland, Shet-land, Far Oer en Hebriden. Ik ben amateur-fotograaf en zeezeiler. Ik combineer dat alles met mijn oude beroep; jachtbouwer. Tegenwoor-dig ben ik gepensioneerd.Please, press the button below to select your language.

Selecteer hieronder de door U gewenste taal.


Nederlands
Nederlands
English
English

***********************


worldSearch for

Last updated on December 10th, 2003 by: